Съпричастност към болните от СПИН

Във връзка с Международния ден за съпричастност към болните от СПИН на 20 май учениците от клуб ”Сексуално и репродуктивно здраве” по проект УСПЕХ изработиха плакати за превенция на ХИВ и СПИН и „Полово предавани инфекции”. Плакатите предоставят актуална информация за инфекциите и начините за предпазване от тях. Целта е да се коригират погрешните вярвания, да се развият нагласи по посока на осъзнаване на риска, както и необходимостта от отговорно сексуално поведение и търсене на помощ при нужда.

Н.Ненова – ръководител на ИИД