Кампания „Жълти стотинки“

На 28 април в Професионална гимназия по електротехника и строителство гр. Търговище стартира акцията с благотворителна цел „Жълти стотинки”. По идея на заместник директора Фана Чолакова ПГЕС се включи в кампанията, която е под наслов – “Деца помагат на деца”.
Кампанията стартира преди 14 години като събраните средства за този период са над 480 хил. лв. Даренията са с цел закупуване на медицинска техника за детските отделения в болниците. Кампанията е целогодишна и участници в нея са децата. Тази година ще се събират пари в подкрепа на отделението по Неонатология в МБАЛ – Шумен. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на апарат за кръвногазов анализ с капилярна кръв и видеоларингоскоп. Организаторите на акцията се надяват събраната сума да позволи закупуване и на друга апаратура, необходима за недоносените бебета в Шумен.
В училището е обособен пункт, където в буркан с логото на кампанията, където учители, непедагогически персонал, ученици и родители ще се събират все по-рядко използваните монети по 1,2 и 5 стотинки.
Благотворителна кауза има възпитателна дейност сред учениците -дарители, като целта е да се научат на съпричастност.
Чакаме и други съмишленици като нас да се включат в инициативата!