Всички публикации от pgestrg

Съобщение ДИППК

На 20.05.2022 г от 8.30 ч. в сградата на ПГЕС щре се проведе Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация както следва:
каб.4- защита на дипломен проект по професия „Строителен тейник“, специалност „Строителство и архитектура“
каб.6-защита на дипломен проект по професия „Електротехник“, специалност „Електроенергетика“
каб.16- държавен изпит по Теория по професия „Електротехник“, специалност „Електроенергетика“.
ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ДА СЕ ЯВЯТ В 7.30 ч в ПГЕС.

Кампания „Жълти стотинки“

На 28 април в Професионална гимназия по електротехника и строителство гр. Търговище стартира акцията с благотворителна цел „Жълти стотинки”. По идея на заместник директора Фана Чолакова ПГЕС се включи в кампанията, която е под наслов – “Деца помагат на деца”.
Кампанията стартира преди 14 години като събраните средства за този период са над 480 хил. лв. Даренията са с цел закупуване на медицинска техника за детските отделения в болниците. Кампанията е целогодишна и участници в нея са децата. Тази година ще се събират пари в подкрепа на отделението по Неонатология в МБАЛ – Шумен. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на апарат за кръвногазов анализ с капилярна кръв и видеоларингоскоп. Организаторите на акцията се надяват събраната сума да позволи закупуване и на друга апаратура, необходима за недоносените бебета в Шумен.
В училището е обособен пункт, където в буркан с логото на кампанията, където учители, непедагогически персонал, ученици и родители ще се събират все по-рядко използваните монети по 1,2 и 5 стотинки.
Благотворителна кауза има възпитателна дейност сред учениците -дарители, като целта е да се научат на съпричастност.
Чакаме и други съмишленици като нас да се включат в инициативата!

Квалификационен семинар-„Приобщаващо образование“

На 16.11.2018 г. педагогическият колектив при ПГЕС , гр.Търговище присъства на изнесен квалификационен семинар, който се състоя в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Темата на семинара бе „Приобщаващо образование“, а лектор проф. д-р Наталия Витанова.
Проблемите на приобщаващото образование напоследък занимават учителската гилдия и Министерството. Проф. Витанова поднесе своята презентация по темата интересно, подкрепена с аргумент и примери, сравнявайки приобщаващото образование с интегриращото. лекцията премина в изключително приятна и ползотворна атмосфера.
След добре прекарана вечер в хотел „Кирека“ с. Мадара, на следващия ден се отправихме към старата столица Плиска и с. Мадара. Посетихме Музея на кирилицата и Мадарския конник.
Въпреки студеното време срещите със славното минало на България ни изпълни с топло чувство на национална гордост.
Наташа Радкова- старши учител, БЕЛ

Екскурзия по проект „Твоят час“

На 20.04.2018г.учениците от ПГЕС гр.Търговище посетиха две прекрасни кътчета на нашата Родина- гр. Котел и с. Жеравна.
Екскурзията бе планувана от ръководителите на клубове по проект „Твоят час“ в професионалната гимназия.
След недълго пътуване по живописен път сред раззеленената гора, пристигнахме в гр.Котел. Целта ни бе посещение на Природонаучния музей в града. Тук учениците разгледаха с огромен интерес експонатите в просторните зали на музея и научиха ,че той е един от най-богатите в България. В него се разкрива биоразнообразиете на Източна Стара планина, чрез близо 30000 експоната разположени на площ от 1000кв.м.
Интересно бе да научим, че музеят е създаден от местния учител Васил Георгиев, който в продължение на 60г събира природонаучни сбирки.
С възторг и удивление децата гледаха огромните мечки, вълци, птици, змии, риби и др.представители на фауната и флората.
Втората ни спирка бе с.Жеравна-световен архитектурен паметник. Тук къщите са на възраст от 150 до 300години. През Възраждането Жеравна е бил значителен културен център. Точно тук е направен вторият препис на Паисиевата история. Селото взима активно участие в Априлското въстание.
Разхождайки се по калдаръмените улички, дишайки въздуха на онова славно минало,нашата група се насочи към родната къща на Йордан Йовков.
Дванайсетокласниците изучават неговото творчество и там видяха фотоси от негови произведения, снимки на герои, родени от предания и легенди за юнаци от Стара планина (сборник „Старопланински легенди“).
Снимахме се пред паметника на писателя в двора на неговата къща, минахме по уличката, на която е снимана срещата на Шибил и Рада (от филма „Шибил“). Видяхме Черковното кафене, откъдето бащата на Рада развява червената кърпа, знак за смъртта на Шибил. Говорихме за Индже, Тиха, Божура и др. Йовкови герои. Незабравими ще останат срещите ни с мили и дружелюбни баби, които седят пред къщите си на пейките и се радват на гостите на селото.
Направихме си много снимки за спомен от приветливите възрожденски къщи на с. Жеравна.
Изпълнени с родолюбиви чувства и вдъхновени се сбогувахме с този чуден край на България.

Наташа Радкова- ръководител на клуб “ Да успеем на матурата по БЕЛ“, старши учител по БЕЛ

Снимки от екскурзията може да разгледате в страницата във фейсбук на училището: https://www.facebook.com/pges.tg/

Дни на отворените врати

От 25.04.2018г. до 11.05.2018г. в Професионална гимназия по електротехника и строителство- гр.Търговище ще се проведе дни на отворените врати. Каним всички седмокласници, както и техните родители да посетят училището, където ще имат възможност да се запознаят със предлаганите от нас професии.

ПГЕС стартира проект „Ученически и студентски практики”

На 11.12.2013 г. ПГЕС – гр. Търговище стартира участието си в проект „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) – Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд. На този етап практика в реална работна среда ще провеждат 9 ученици от 10 б клас, професия Електротехник, специалност Електроенергетика. Партнираща организация е „РЕМО-ГРУП” ЕООД, специализирана в ремонта и пренавиването на електромотори.

Цели на проекта:

• да се подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците от професионалните гимназии в съответствие с потребностите на пазара на труда;
• да се улесни прехода от образователните институции към работното място и се повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
• да се подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
• да се увеличат стимулите на учениците за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
• да се стимулира нарастването на броя на учениците, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
• да се осигурят предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
• да се подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на ученици, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

За зрелостниците

 

Всички зрелостници с документ за самоличност,  могат да проверят изпитните си работи от Държавните зрелостни изпити на 14, 15 и 18.06.2012 г. от  13:00 ч. до 15:30 ч.  в сградата на училището, в присъствието на представител от зрелостната комисия.

„Толерантност в спорта-толерантност в живота”

В рамките на инициативата на МОМН „Участвам и променям” в ПГЕС се проведе турнир по тенис на маса под мотото „Толерантност в спорта-толерантност в живота”. След оспорвана борба първенец стана отборът на ХІб клас. Тенисът на маса е един от спортовете, в които феърплеят е основен принцип. Това пролича и в играта на възпитаниците на ПГЕС, които демонстрираха не само завидни спортни умения, но и почтеност и толерантност по време на състезанието.

Кенан Рушудов – ПДУД

Снимки може да видите тук.

 

„За хляба наш…”

Една мъдра българска пословица гласи: ”Никой не е по-голям от хляба.” Тя изразява уважението и преклонението на народа към силата на насъщния. За българина той е не само храна, но и символ на живот, на успех, на благополучие. С хляба се бележи началото и края на живота, раждането на дете, започването на земеделската работа, почитането на Божия ред. Наричат го метафорично ”горчив”, когато се изкарва с тежък труд, унижения и жертви и “сладък”, когато е плод на знанията и уменията на човека. Най-уважаваните и високи гости се посрещат с хляб и сол. На големи празници като Коледа и Великден се правят празнични пити. Човек се смята за богат и щастлив, когато може да сложи на трапезата си парче хляб. Друго може и да няма, но хлябът непременно трябва да го има.

Ибрям Ибрямов, 10 а клас

Създаването на есе, разказ, стихотворение, рисунка на тема „За хляба наш…” е дейност от училищната програма за включване в кампанията „Участвам и променям” на МОМН, чрез която ученици от ПГЕС изразиха своето разбиране и отношение за мястото на хляба в живота на българина в миналото и днес.