ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Електрическата енергия е жизнено важна необходимост в съвременния живот. Много области на науката се развиват благодарение на използването на електричество.

Професията ЕЛЕКТРОТЕХНИК е широкообхватна. Тя дава на учениците познания за проектирането, изграждането и поддържането на мрежи ниско и високо напрежение, кабелни линии, силови и осветителни инсталации, подстанции и трафопостове. Изучават се предмети като: Електрически инсталации, Електрически машини и апарати, Електрически централи и подстанции, Електроника, Електроенергетика, Икономика, Предприемачество, Английски език.

След дипломиране нашите ученици могат да се реализират във всички фирми в системата на енергетиката, а също така и във фирми от други професионални области по дейностите, свързани със снабдяването и разпределението на електрическа енергия. Реализацията за града и региона може да се осъществи във фирмите: “E.ON”, “ЕМУ”, “EnerSys” и др.

Завършилите професията ЕЛЕКТРОТЕХНИК могат да продължат обучението си във всички висши учебни заведения.

ГЕОДЕЗИСТ

Геодезията е свързана с измерването и картографирането на земната повърхност.

Интересът на фирмите към специалисти с професия ГЕОДЕЗИСТ е огромен. Учениците се подготвят да извършват дейности по изработване на кадастрални и специализирани карти, проекти за вертикално планиране и трасиране, регулационни планове, устройствени планове, оценки на земи и имоти и др. Обучението се осъществява със съвременни технологии: GPS приемници, дигитални нивелири, теодолит и др. Използва се специализиран софтуер.

Изучават се предмети като: Топографско чертане, Геодезия, Електронизация и компютъризация в геодезията, AutoCad в геодезията, Кадастър, Картография, Фотограметрия, Икономика, Предприемачество, Английски език.

След завършване на средно образование нашите ученици могат да се реализират в геодезически, строителни и пътностроителни фирми, в технически служби към общините, в Агенция по кадастър, в картографски фирми.

Завършилите професията ГЕОДЕЗИСТ могат да продължат обучението си във всички висши учебни заведения.

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК

„Строителството е отражение на цялата епоха… В строителството се влагат всички достижения на човека в технологиите. Там има химия, физика, математика… Архитектурата пък отразява ценностите за красиво и интересно… Затова хората в нашата професия трябва да проявяват пределна отговорност…”

Инж. Мирослав Мазнев,
председател на Комисията по
етика към ОП на КСБ-София.

Професията СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК е престижна и доходна. Тя е свързана с висока степен на отговорност и самостоятелност при вземане на решения. Завършилите тази професия ученици са конкурентноспособни и търсени специалисти в България и в страните от Европейския съюз!

По време на обучението си бъдещите строителни техници получават знания и умения, свързани със строителните материали, технологиите на изграждане на сградите, разчитане на строително–техническа документация, изготвяне на технически проекти. Изучават се предмети като: Технология на строителството, Градоустройство, Компютърно чертане в строителството (AutoCad), Архитектурно проектиране, Икономика, Предприемачество, Английски език.

След дипломиране нашите ученици могат да се реализират в строителни фирми като технически ръководители, в държавни институции и банки  като технически надзор и контрол, в проектантски фирми като чертожници, а също така и в собствени строителни фирми. Реализацията за града и региона може да се осъществи в някоя от местните фирми: “Стройекспрес”, “Стройкомерс”, “Радита”, “Виктория” и др.

Завършилите професията СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК могат да продължат обучението си във всички висши учебни заведения.

МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО

Професията на моделиера е творческа. Тя изгражда усет към новото и красивото в света на модата. По време на обучението си бъдещите моделиери получават знания и умения, свързани с използваните материали, с проектирането и изчертаването на конструкции, както и с начините за изработка на различни модели облекла и аксесоари. Изучават се предмети като: Конструиране и моделиране на облекло от текстил, Технология на облекло от текстил, Художествено оформяне на облекло от текстил, Икономика, Предприемачество, Бизнес комуникации, Английски език. Учениците създават авторски колекции от облекла, които представят на модни ревюта.

Училището разполага с добре оборудвани кабинети по теория и практика. Провеждат се часове по учебна практика и във фирми за производство на облекло, с които ПГЕС поддържа дългогодишни контакти.

След дипломиране нашите ученици могат да се реализират във фирми за облекло като: моделиери, конструктори, технолози и оператори, а също така и в собствени шивашки ателиета. Реализацията за града и региона може да се осъществи в някоя от местните фирми, произвеждащи облекло за българския и международните пазари: “Неди Стил”, “Божур”,  “Джетека” и др.

Завършилите професията МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО могат да продължат обучението си във всички висши учебни заведения.

Ателие ,,Моден дизайн”

На 27.03.2012г. ателие ,,Моден дизайн" реализира първата си представителна изява- експониране на изложба на съвременно облекло с елементи на фолклорни мотиви от различни етноси в България.

В развитието на костюма при всички националности има нещо общо, макар всяка от тях по свой начин да изразява отношението си към красотата. Модата често се представя чрез специфични особености, характерни за различните етноси. Тя зависи от традицията, бита и културата на хората.

Учениците от ателието изразяват своето творческо мислене, изработвайки облекла и аксесоари, благодарение на изградения си естетически вкус и усет към практичното, съчетавайки го с традициите. С много ентусиазъм учениците се стремят да внушат, че фолклорният орнамент може да бъде стилен и оригинален и да се съчетае чудесно с модерните облекла.

Повече снимки от дейностите на ателие „Моден дизайн” и всички други клубове по проект УСПЕХ в ПГЕС можете да разгледате на адрес: http://www.facebook.com/pges.tg

Петя Илиева – ръководител на ателие ,,Моден дизайн"

 

Представителна изява на клуб „Сексуално и репродуктивно здраве”

Участниците в клуб „Сексуално и репродуктивно здраве” изработват постер на тема „Моето бъдещо семейство”. Младежите участват в ролеви игри,  в които разиграват житейски ситуации,  решават казуси, свързани с типични  конфликти в семейството. В учениците се формира активна позиция за разпределението на ролите между съпрузите; те преосмислят опита, който имат в собствените си семейства и изразяват своите представи за желания модел на съпружески взаимоотношения. Така преминава първата им представителна изява.

 

Наташа Ненова – ръководител на клуба

Посещение в редакцията на вестник «Търговищки новини»

През изминалата седмица учениците от «Интернет клуб» към ПГЕС посетиха редакцията на вестник «Търговищки новини» във връзка с изпълнение на дейност по проект «Успех».

Журналистите Свилен Николов и Борислав Курдов, им разказаха за историята на вестника. Научиха, че изданието се разпространява в Търговищка област и че има читатели от други области на страната, които са абонирани и също следят какво се случва при нас. Местният вестник се списва от екипа и се изпраща по електронен път в Разград, където е една от най-добрите печатници в Североизточна България.

Г-н Николов им представи акцентите на отделните страници. Видяха, че има за всекиго по нещо- политика, икономика, култура, развлечение, малки обяви и … реклами, разбира сеsmiley.

Любителите на поп-фолка могат да участват в игра с награди, а фотолюбителите могат да изпращат заснети от тях интересни и впечатляващи мигове.

Борислав Курдов демонстрира пред тях софтуера, с който се създава вестника. Той изгради една страница  по предварително зададения от главния редактор макет.

Учениците изживяха вълнуващи мигове и благодариха на редакционния екип за неговата отзивчивост и сърдечност. Изказаха желание да изпратят свои материали за публикуване в местния вестник.

Фирдес Рушудова – ръководител на Интернет клуб