За нас

   Професионална гимназия по електротехника и строителство гр.Търговище е създадена на 1 септември 2000г. като Средно професионално-техническо училище по електротехника и строителство на база съществуващите дотогава две училища: Техникум по строителство и СПТУ по машиностроене.

     ПГЕС разполага с много добра материално-техническа база, включваща  кабинети по общообразователна и техническа подготовка, учебни работилници, електролаборатория, три компютърни кабинета, фитнес и тенис зали. Особено предимство представлява уютното общежитие, което предлага условия за самоподготовка, развлечения и спорт.    

     Учителският екип се състои от опитни преподаватели и специалисти, добри професионалисти в своята област.

      Всичко това дава възможност на завършващите курса на обучение да получат много добра общообразователна подготовка, а освен това и професионална подготовка на високо ниво, което е гаранция за добрата им реализация в страната и в чужбина.

Сега в ПГ по електротехника и строителство се провежда обучение по следните професии:

  • Електротехник, специалност “Електрически машини и апарати” и специалност "Електроенергетика"
  • Геодезист, специалност “Геодезия”
  • Строителен техник, специалност “Строителство и архитектура”- дневна и задочна форма на обучение
  • Моделиер-технолог на облекло, специалност “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил” – дневна и задочна форма на обучение