За нас

   Професионална гимназия по електротехника и строителство гр.Търговище е създадена на 1 септември 2000г. като Средно професионално-техническо училище по електротехника и строителство на база съществуващите дотогава две училища: Техникум по строителство и СПТУ по машиностроене.

     ПГЕС разполага с много добра материално-техническа база, включваща  кабинети по общообразователна и техническа подготовка, учебни работилници, електролаборатория, три компютърни кабинета, фитнес и тенис зали. Особено предимство представлява уютното общежитие, което предлага условия за самоподготовка, развлечения и спорт.    

     Учителският екип се състои от опитни преподаватели и специалисти, добри професионалисти в своята област.

      Всичко това дава възможност на завършващите курса на обучение да получат много добра общообразователна подготовка, а освен това и професионална подготовка на високо ниво, което е гаранция за добрата им реализация в страната и в чужбина.

Сега в ПГ по електротехника и строителство се провежда обучение по следните професии:

• Електротехник, специалност „Електроенергетика“- дневна форма на обучение
• Геодезист, специалност “Геодезия”- дневна форма на обучение
• Строителен техник, специалност “Строителство и архитектура”- дневна форма на обучение
• ЕЛЕКТРОМОНТЬОР Специалност: Електрически машини и апарати- дневна форма на обучение
• СТРОИТЕЛ, Специалност: Външни облицовки и настилки-дневна форма на обучение
• Моделиер-технолог на облекло, специалност “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил” – задочна форма на обучение
• Строител, специалност „Вътрешни облицовки и настилки”- задочна форма на обучение.