За нас

Професионална гимназия по електротехника и строителство гр.Търговище е създадена на 1 септември 2000г. като Средно професионално-техническо училище по електротехника и строителство на база съществуващите дотогава две училища: Техникум по строителство и СПТУ по машиностроене.

ПГЕС разполага с добра материално-техническа база, включваща кабинети по общообразователна и техническа подготовка, учебни работилници, електролаборатория, три компютърни кабинета, фитнес и тенис зали. Особено предимство представлява уютното общежитие, което предлага условия за самоподготовка, развлечения и спорт.

Учителският екип се състои от опитни преподаватели и специалисти, добри професионалисти в своята област.

Всичко това дава възможност на завършващите курса на обучение да получат много добра общообразователна подготовка, а освен това и професионална подготовка на високо ниво, което е гаранция за добрата им реализация в страната и в чужбина.

Сега в ПГ по електротехника и строителство се провежда обучение по следните професии:

• Електротехник, специалност: Електрически машини и апарати- дневна и дуална форма на обучение
• Електромонтьор, Специалност: Електрически машини и апарати- дневна форма на обучение
• Строител, специалност: Външни облицовки и настилки- дневна и дуална форма на обучение
• Строителен техник, специалност: Строителство и архитектура- дуална форма на обучение.