Съобщение ДИППК

На 20.05.2022 г от 8.30 ч. в сградата на ПГЕС щре се проведе Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация както следва:
каб.4- защита на дипломен проект по професия „Строителен тейник“, специалност „Строителство и архитектура“
каб.6-защита на дипломен проект по професия „Електротехник“, специалност „Електроенергетика“
каб.16- държавен изпит по Теория по професия „Електротехник“, специалност „Електроенергетика“.
ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ДА СЕ ЯВЯТ В 7.30 ч в ПГЕС.