„Ден на ученическото самоуправление” в ПГЕС

Във връзка с Деня на Европа 9 май, участниците в клуб "Граждански компетентности за успешно участие в социалния живот" по проект УСПЕХ реализираха представителна изява „Ден на ученическото самоуправление”.

Предварителната подготовка включи обсъждане на методическите изисквания по отделните учебни предмети и поведението в часа на съответния “преподавател”.

“Ролите” бяха разпределени както следва: Ергин от 11 клас изпълняваше функциите на помощник-директор, Стоян от 11 клас, Шенай от 12 клас и Гюрсес от 9 клас –преподаватели съответно по английски език, свят и личност и по математика.

Христо от 10 клас в часа по руски език представи празника на Обединена Европа. Интересен за учениците бе материалът за Древна Гърция, която се смята за люлка на европейската цивилизация. В края на часа „учителят” сподели, че за да се упражнява тази професия са необходими много умения: да убеждаваш, да изслушваш, да си справедлив, да умееш да прощаваш, да си артистичен …

Младежите се отнесоха сериозно и отговорно и осъществиха идеята „Аз-учител”. Изявата даде възможност на учениците да се убедят в значимостта и отговорността на учителския труд и в собствената си значимост в обществото.

Повече снимки от дейностите на клуба и всички други клубове по проект УСПЕХ в ПГЕС можете да разгледате на адрес: http://www.facebook.com/pges.tg

Виолета Тотева – ръководител на клуба