„Блаженството на тялото е в здравето, блаженството на ума — в знанието”

Под това мото в ПГЕС – Търговище се проведе серия от лекции с лектори от РИОКОЗ-Търговище. Лекциите са част от дейностите на училищната програма за включване в кампанията „УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ” на МОМН.

„Как да разчитаме етикетите на храните с цел здраве”, „Полова и сексуална култура на учениците”, „Как да се предпазим от зависимостите: алкохол, тютюнопушене, наркотици” – това са темите, по които говориха представителите от РИОКОЗ. Лекциите предизвикаха голям интерес у ученици и учители. Беше поднесена изключително ценна информация, свързана с опасностите от храни и напитки, сексуални връзки и зависимости, които дебнат подрастващите. Тези от учениците, които не са безразлични към здравето си и полагат грижи за водене на здравословен начин на живот, получиха полезни напътствия и съвети.