Свободни места в паралелките

8 клас
професия: СТРОИТЕЛ- 3 свободни места
професия: ЕЛЕКТРОТЕХНИК- 0 свободни места

9 клас
професия: Строител-7 свободни места
професия: Електромонтьор- 2 свободни места

10 клас
професия: Строител-7 свободни места
професия: Електромонтьор- 4 свободни места

11 клас
професия: Строител-0 свободни места
професия: Електромонтьор- 4 свободни места

12 клас
професия Електротехник- 4 свободни места