Свободни места в паралелките

8 клас
професия: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК- 10 свободни места

9 клас
професия: Строител-2 свободни места
професия: Електротехник- 0 свободни места

10 клас
професия: Строител-7 свободни места
професия: Електромонтьор- 7 свободни места

11 клас
професия: Строител-8 свободни места
професия: Електромонтьор- 3 свободни места

12 клас
професия: Строител-0 свободни места
професия: Електромонтьор- 4 свободни места