СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК

„Строителството е отражение на цялата епоха… В строителството се влагат всички достижения на човека в технологиите. Там има химия, физика, математика… Архитектурата пък отразява ценностите за красиво и интересно… Затова хората в нашата професия трябва да проявяват пределна отговорност…”

Инж. Мирослав Мазнев,
председател на Комисията по
етика към ОП на КСБ-София.

Професията СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК е престижна и доходна. Тя е свързана с висока степен на отговорност и самостоятелност при вземане на решения. Завършилите тази професия ученици са конкурентноспособни и търсени специалисти в България и в страните от Европейския съюз!

По време на обучението си бъдещите строителни техници получават знания и умения, свързани със строителните материали, технологиите на изграждане на сградите, разчитане на строително–техническа документация, изготвяне на технически проекти. Изучават се предмети като: Технология на строителството, Градоустройство, Компютърно чертане в строителството (AutoCad), Архитектурно проектиране, Икономика, Предприемачество, Английски език.

След дипломиране нашите ученици могат да се реализират в строителни фирми като технически ръководители, в държавни институции и банки  като технически надзор и контрол, в проектантски фирми като чертожници, а също така и в собствени строителни фирми. Реализацията за града и региона може да се осъществи в някоя от местните фирми: “Стройекспрес”, “Стройкомерс”, “Радита”, “Виктория” и др.

Завършилите професията СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК могат да продължат обучението си във всички висши учебни заведения.