Профил на купувача

О Б Я В А

за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2019/­2020 г.:гр. ТЪРГОВИЩЕ – с. ЧЕРКОВНА- с. КОПРЕЦ- с.ПРЕСЕЛЕЦ- с.ДРАГАНОВЕЦ – гр. ТЪРГОВИЩЕ

ДОКУМЕНТИ:
1. ОБЯВА-obqva
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ-dokumenti
3. ОБРАЗЦИ на документи- II. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ (1)

ВАЖНО!!!!
Срокът на обявената обществена поръчка се удължава с три дни, считано от 11.07.2019г. до 15.07.2019г. (до 15:00ч.)-Обява удължаване

Отваряне на офертите: 16.07.2019г, 10:00 ч. етаж 2, учителска стая.