Профил на купувача

О Б Я В А
за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2020/­2021 г.:гр. ТЪРГОВИЩЕ – с. ЧЕРКОВНА- с. КОПРЕЦ- с.ПРЕСЕЛЕЦ- с.ДРАГАНОВЕЦ – гр. ТЪРГОВИЩЕ

ДОКУМЕНТИ:
1. ОБЯВА-Обява
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ-Документация
3. ОБРАЗЦИ на документи- Образци-на-документи

Отваряне на офертите: 09.06.2020г, 10:00 ч. етаж 2, учителска стая.