Профил на купувача

    ОБЯВА
    ПГЕС гр. Търговище стартира процедура за избор на оферти по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование” в раздел „ Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общинските училища за 2018 г.”.
    Офертите трябва да бъдат съобразени с публикуваните на сайта на МОН задължителни минимални изисквания. ( МОН- Програми и проекти-Национални програми 2018- 7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“)
    Срок за подаване на офертите: 18.10.2018г. до 26.10.2018г. от 8.00ч. до 16.00 ч. в канцеларията.