Представителна изява на клуб „Сексуално и репродуктивно здраве”

Участниците в клуб „Сексуално и репродуктивно здраве” изработват постер на тема „Моето бъдещо семейство”. Младежите участват в ролеви игри,  в които разиграват житейски ситуации,  решават казуси, свързани с типични  конфликти в семейството. В учениците се формира активна позиция за разпределението на ролите между съпрузите; те преосмислят опита, който имат в собствените си семейства и изразяват своите представи за желания модел на съпружески взаимоотношения. Така преминава първата им представителна изява.

 

Наташа Ненова – ръководител на клуба