МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО

Професията на моделиера е творческа. Тя изгражда усет към новото и красивото в света на модата. По време на обучението си бъдещите моделиери получават знания и умения, свързани с използваните материали, с проектирането и изчертаването на конструкции, както и с начините за изработка на различни модели облекла и аксесоари. Изучават се предмети като: Конструиране и моделиране на облекло от текстил, Технология на облекло от текстил, Художествено оформяне на облекло от текстил, Икономика, Предприемачество, Бизнес комуникации, Английски език. Учениците създават авторски колекции от облекла, които представят на модни ревюта.

Училището разполага с добре оборудвани кабинети по теория и практика. Провеждат се часове по учебна практика и във фирми за производство на облекло, с които ПГЕС поддържа дългогодишни контакти.

След дипломиране нашите ученици могат да се реализират във фирми за облекло като: моделиери, конструктори, технолози и оператори, а също така и в собствени шивашки ателиета. Реализацията за града и региона може да се осъществи в някоя от местните фирми, произвеждащи облекло за българския и международните пазари: “Неди Стил”, “Божур”,  “Джетека” и др.

Завършилите професията МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО могат да продължат обучението си във всички висши учебни заведения.