Квалификационен семинар-„Приобщаващо образование“

На 16.11.2018 г. педагогическият колектив при ПГЕС , гр.Търговище присъства на изнесен квалификационен семинар, който се състоя в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Темата на семинара бе „Приобщаващо образование“, а лектор проф. д-р Наталия Витанова.
Проблемите на приобщаващото образование напоследък занимават учителската гилдия и Министерството. Проф. Витанова поднесе своята презентация по темата интересно, подкрепена с аргумент и примери, сравнявайки приобщаващото образование с интегриращото. лекцията премина в изключително приятна и ползотворна атмосфера.
След добре прекарана вечер в хотел „Кирека“ с. Мадара, на следващия ден се отправихме към старата столица Плиска и с. Мадара. Посетихме Музея на кирилицата и Мадарския конник.
Въпреки студеното време срещите със славното минало на България ни изпълни с топло чувство на национална гордост.
Наташа Радкова- старши учител, БЕЛ