Видеоклипове от Интернет клуб по проект УСПЕХ

Ниагарският водопад, изготвил Сезер Ниязиев 9 клас

 

Чудесата в България, изготвил Сабри Сабриев 9 клас

 

Най-известните стадиони в света, изготвил Синан Хюсеинов 10 клас