Ателие ,,Моден дизайн”

На 27.03.2012г. ателие ,,Моден дизайн" реализира първата си представителна изява- експониране на изложба на съвременно облекло с елементи на фолклорни мотиви от различни етноси в България.

В развитието на костюма при всички националности има нещо общо, макар всяка от тях по свой начин да изразява отношението си към красотата. Модата често се представя чрез специфични особености, характерни за различните етноси. Тя зависи от традицията, бита и културата на хората.

Учениците от ателието изразяват своето творческо мислене, изработвайки облекла и аксесоари, благодарение на изградения си естетически вкус и усет към практичното, съчетавайки го с традициите. С много ентусиазъм учениците се стремят да внушат, че фолклорният орнамент може да бъде стилен и оригинален и да се съчетае чудесно с модерните облекла.

Повече снимки от дейностите на ателие „Моден дизайн” и всички други клубове по проект УСПЕХ в ПГЕС можете да разгледате на адрес: http://www.facebook.com/pges.tg

Петя Илиева – ръководител на ателие ,,Моден дизайн"