Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище

Механизъм

Информация за норм. база и функции на различните институции

декларация конфиденциланост

Shemi_Mehanizam_2023