Проект „Твоят час“

http://tvoiatchas.mon.bg/About.aspx
В ПГЕС гр.Търговище стартира отново проект „Твоят час“. Бяха сформирани 7 групи- 4 за преодоляване на образователни потребности и 3 групи по интереси.Това са:
– „Easy English“ с ръководител Семра Мустафова
– „Аз избрах матурата по БЗО“ с ръководител Наташа Ненова
– „Да успеем на матурата по БЕЛ“ с ръководител Наташа Радкова
-„Да заобичаме математиката“ с ръководител Румяна Бухларска
и тези по интереси са:
– „В света на електоенергетиката“ с ръководител инж. Светлослав Димитров
– „Кулинарни изкушения“ с ръководител Семра Ахмедова
– Ателие „Моден дизайн“ с ръководител инж. Петя Илиева.