ПРИЕМ 2022-2023

След завършен 7-ми клас, осъществяван съгласно изискванията на Глава 4 от Наредба №10/01.09.2016г.:
ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
Професия: ЕЛЕКТРОТЕХНИК
Специалност: Електрически машини и апарати

 Усвояват се знания и практически умения за устройството, действието, особеностите, производството и ремонта на електрически машини – трансформатори, двигатели и генератори и електрически апарати.
 Завършването на тази специалност дава много възможности за по-нататъшна реализация – възможност за кандидатстване във всяко висше учебно заведение или работа във всички електроразпределителни и електроенергийни дружества, специализирани фирми за производство и ремонт на електротехнически изделия, в строителството, в промишлеността и селското стопанство , както и да се развие собствен бизнес.

Професия: СТРОИТЕЛ
Специалност: Външни облицовки и настилки

 Специалността Външни облицовки и настилки дава на обучаемите необходимите знания и практически умения за работа в областта на строителството.
 При упражняване на професията се извършват следните основни дейности:
-Довършителни работи в ново строителство;
-Ремонти на стари сгради;
-Строител на жилища.
 Завършилите обучението си по тази професия могат да работят във:
-Строителни фирми в страната;
-Строителни фирми в чужбина;
-Фирми, търговци, производители или вносители строителни материали