ПРИЕМ 2018-2019

След завършен 7-ми клас, осъществяван съгласно изискванията на Глава 4 от Наредба №10/01.09.2016г.:

Професия: ФРИЗЬОР
Специалност: ФРИЗЬОРСТВО

Балообразуване:
• удвоените оценки от националните тестове по БЕЛ и математика;
• оценката по БЕЛ и математика от свидетелството за основно образование;

Професия: ЕЛЕКТРОТЕХНИК
Специалност: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ

Балообразуване:
• удвоените оценки от националните тестове по БЕЛ и математика;
• оценката по БЕЛ и математика от свидетелството за основно образование

Професия: МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО
Специалност: КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ

Балообразуване:
• удвоените оценки от националните тестове по БЕЛ и математика;
• оценката по БЕЛ и математика от свидетелството за основно образование

Професия: ГЕОДЕЗИСТ
Специалност: ГЕОДЕЗИЯ

Балообразуване:
• удвоените оценки от националните тестове по БЕЛ и математика;
• оценката по БЕЛ и математика от свидетелството за основно образование.

Заповед за състава на комисията за приемане на документи и организиране на записването на ученици:
Zapoved 327