Полезни връзки

Министерство на образованието и науката https://www.mon.bg/

Регионално управление на образованието-гр.Търговище https://www.ruotargovishte.bg/bg/

Държавна агенция за закрила на детето http://sacp.government.bg/

Рейтинговата система на висшите училища в Република България-
https://rsvu.mon.bg/

Център за безопасен интернет https://www.safenet.bg/bg/

Рейтинговата система на висшите училища в Република България-