Обществен съвет

ПОКАНА

Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата ръководството на ПГЕС гр. Търговище Ви кани на отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 15.12.2022 г. от 12:00 часа в стая Дирекция, помещаваща се на втори етаж при следния дневен ред:
1. Отчет на дейността на обществения съвет към ПГЕС – Търговище.
2. Избор на нов състав на обществен съвет към ПГЕС – Търговище.

Протокол за избор на родители за членове на обществения съвет: протокол-ОБЩЕСТВЕН-СЪВЕТ избор

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Със заповед 165/ 15.12.2022г. бе определен следния състав на Обществения съвет на ПГЕС гр.Търговище:
1. Петя Петрова-ПРЕДСЕДАТЕЛ, родител на ученик от 8 клас
2. Росица Кирилова-СЕКРЕТАР, родител на ученик от 8 клас
3. Али Саров- родител на ученик от 9 клас
4. Николай Николов-представител на работодателите, Камара на строителите
5. Мария Вълчева- представител на финансиращия орган.

За резервни членове на Обществения съвет бяха избрани:
1. Емилия Богомилова-родител на ученик от 10 клас
2. Хасан Хасанов- родител на ученик от 11 клас
3. Александър Добрев-представител на работодателите, Камара на строителите
Протокол 1 от заседание на Обществен съвет: протокол-ОБЩЕСТВЕН-СЪВЕТ (1)
Протокол 2 от заседание на Обществен съвет:протокол-ОБЩЕСТВЕН-СЪВЕТ 2