Обществен съвет

Протокол за избор на родители за членове на обществения съвет:
протокол ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Със заповед 163/03.12.2019г. бе определен следния състав на Обществения съвет на ПГЕС гр.Търговище:
1. Селвие Мустафова Ахпаз- родител на ученик от X клас
2. Зехри Мустафова Хюсеинова- родител на ученик от IX клас
3. Хасан Расимов Хасанов- родител на ученик от VIII клас
4. Румен Ненков-представител на работодателите
5. Марияна Стефанова- представител на финансиращия орган.

За резервни членове на Обществения съвет бяха избрани:
1. Красимир Атанасов Найденов-родител на ученик отXII клас
2. Джефер Илмиев Аптулов- родител на ученик от XI клас