ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2018г.
Сесия май-юни
1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 04.03.2020г. – 17.03.2020г.
2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 18.05.2020г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2020г.
4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити
• Български език и литература – 20 май, 2020г., начало 8:00ч.
• Втори държавен зрелостен изпит – 22 май, 2020г., начало 8:00ч.
• Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 26 май 2020г. – 29 май 2020г.
5.) Оценяване на изпитните работи – 23.05.2020г. – 08.06.2020г.
6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 12.06.2020г.

Сесия август – септември
1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 01.07.2020г. – 14.07.2020г.
2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 24.08.2020г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – 24.08.2020г.
4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити
• Български език и литература – 27 август, 2020г., начало 8:00ч.
• Втори държавен зрелостен изпит – 28 август, 2020г., начало 8:00ч.
• Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 31 август 2020г. – 3 септември 2020г.
5.) Оценяване на изпитните работи – 31.08.2020г. – 08.09.2020г.
6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2020г.