ЗА ДЗИ и НВО

Дати за провеждане на ДЗИ

Сесия май – юни

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.

• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 – 31 май 2024 г.

Сесия август – септември

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.

• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.

• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 август – 30 август 2024 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК
06.02.2024 г.– 21.02.2024 г. или 26.06.2024 г. – 11.07.2024 г

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
Х клас
Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа
Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа