ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2020-2021г.
Сесия май-юни
1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 01.03.2021г. – 19.03.2021г.
2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 18.05.2021г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2021г.
4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити
• Български език и литература –19 май, 2021г., начало 8:00ч.
• Втори държавен зрелостен изпит – 21 май, 2021г., начало 8:00ч.
• Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 26 май 2021г. – 31 май 2021г.
5.) Оценяване на изпитните работи – 22.05.2021г. – 06.06.2021г.
6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 07.06.2021г.
7.) Връчване на дипломите за завършено средно образование- до 22.06.2021 г.

Сесия август – септември
1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 01.07.2021г. – 16.07.2021г.
2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 23.08.2021г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – 23.08.2021г.
4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити
• Български език и литература – 26 август, 2021г., начало 8:00ч.
• Втори държавен зрелостен изпит – 27 август, 2021г., начало 8:00ч.
• Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август 2021г. – 2 септември 2021г.
5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2021г. – 07.09.2021г.
6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 08.09.2021г.
7.) Връчване на дипломите за завършено средно образование- до 14.09.2021 г.