ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2018г.
Сесия май-юни
1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 05.03.2018г. – 16.03.2018г.
2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 18.05.2018г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018г.
4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити
• Български език и литература – 21 май, 2018г., начало 8:00ч.
• Втори държавен зрелостен изпит – 23 май, 2018г., начало 8:00ч.
• Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 29 май 2018г. – 1 юни 2018г.
5.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2018г. – 08.06.2018г.
6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2018г.

Сесия август – септември
1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 02.07.2018г. – 13.07.2018г.
2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 24.08.2018г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – 24.08.2018г.
4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити
• Български език и литература – 28 август, 2018г., начало 8:00ч.
• Втори държавен зрелостен изпит – 29 август, 2018г., начало 8:00ч.
• Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август 2018г. – 5 септември 2018г.
5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2018г. – 08.09.2018г.
6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2018г.