ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ ПРЕЗ ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2020- СФО

ГРАФИК
ЗА ИЗПИТИ ПРЕЗ ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2020 г.
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
8 , 9 И 10 КЛАС,
2019/2020 уч.год.

VІІІ клас
1.
13.01.2020 г.
Понеделник

Български език и литература – ООП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
2.
14.01.2020 г.
Вторник

Математика – ООП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
3.
15.01.2020г.
Сряда

История и цивилизация – ООП

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
4.
16.01.2020г.
Четвъртък

Философия – ООП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
5.
17.01.2020г.
Петък
Предприемачество – ОбПП
/ за спец.ел.машини и апарати и за спец.моделиери/
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
6.
20.01.2020 г.
Понеделник

Английски език – ООП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
7.
21.01.2020 г.
Вторник

Химия и опазване на околната среда – ООП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
8.
22.01.2020г.
Сряда

Физика и астрономия – ООП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
9.
23.01.2020г.
Четвъртък

География и икономика – ООП

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
10.
24.01.2020г.
Петък

Биология и здравно образование – ООП

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
11.
27.01.2020 г.
Понеделник

Информационни технологии – ООП

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7

ІХ клас
1.
13.01.2020 г.
Понеделник

Български език и литература – ООП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
2.
14.01.2020 г.
Вторник

Математика – ООП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
3.
15.01.2020г.
Сряда

История и цивилизация – ООП

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
4.
16.01.2020г.
Четвъртък

Философия – ООП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
5.
17.01.2020г.
Петък

Изобразително изкуство – ООП

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
6.
20.01.2020 г.
Понеделник

Английски език – ООП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
7.
21.01.2020 г.
Вторник

Химия и опазване на околната среда – ООП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
8.
22.01.2020г.
Сряда

Физика и астрономия – ООП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
9.
23.01.2020г.
Четвъртък

География и икономика – ООП

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
10.
24.01.2020г.
Петък

Биология и здравно образование – ООП

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
11.
27.01.2020 г.
Понеделник

Информационни технологии – ООП

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7

Х клас
1.
13.01.2020 г.
Понеделник

Български език и литература – ООП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
2.
14.01.2020 г.
Вторник

Математика – ООП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
3.
15.01.2020г.
Сряда

История и цивилизация – ООП

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
4.
16.01.2020г.
Четвъртък

Философия – ООП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
5.
17.01.2020г.
Петък

Изобразително изкуство – ООП

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
6.
20.01.2020 г.
Понеделник

Английски език – ООП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
7.
21.01.2020 г.
Вторник

Химия и опазване на околната среда – ООП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
8.
22.01.2020г.
Сряда

Физика и астрономия – ООП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
9.
23.01.2020г.
Четвъртък

География и икономика – ООП

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
10.
24.01.2020г.
Петък

Биология и здравно образование – ООП

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7
11.
27.01.2020 г.
Понеделник

Информационни технологии – ООП

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 7