БЮДЖЕТ

Доклад към касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.
Годишен доклад бюджет 2019

Утвърден бюджет 2020г.
Утвърден бюджет-2020

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31,03,2020 г.
ДОКЛАД_БЮДЖЕТ_3

Доклад към касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.
31032020-КАСОВ ТЧЕТ

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30,09,2020 г.


Доклад към касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31,03,2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА-20210630
Отчет за изпълнение на бюджет към 30,09,2021г
Доклад за изпълнение на бюджет 2021
ДОКЛАД_БЮДЖЕТ_31122021
Доклад към касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ-30062022
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА-20220930
ОТЧЕТ-ЗА-ИЗПЪЛНЕНИЕТО-НА-БЮДЖЕТА-за 2022.pdf“: отчет бюжет 2022
Доклад към касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г CCF02052023_00000
Доклад към касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г
Oбщо събрание 30062023

Доклад към касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.
Доклад Общо събрание- 2023г.

Утвърден бюджет 2024г.
Бюджет ПГЕС 2024
Доклад към касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г
Отчет за изпълнението на бюджета към 31032024