БЮДЖЕТ

Доклад към касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.
Годишен доклад бюджет 2019

Утвърден бюджет 2020г.
Утвърден бюджет-2020

ДОКЛАДЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31,03,2020 г.
ДОКЛАД_БЮДЖЕТ_3

Доклад към касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.
31032020-КАСОВ ТЧЕТ

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30,09,2020 г.


Доклад към касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31,03,2021 г.