ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ ПРЕЗ ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2020 г.-ЗФО

ГРАФИК ИЗПИТИ ЗФО ЯН2020 .

ГРАФИК
ЗА ИЗПИТИ ПРЕЗ СЕСИЯ ЯНУАРИ 2020 г.
ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ХІ И ХІІ КЛАС, 2019/2020 уч.год.

ХІ клас

1.
13.01.2020 г.
Понеделник

Български език и литература – ЗП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 6

2.
14.01.2020 г.
Вторник

Математика – ЗП
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 6

3.
15.01.2020г.
Сряда

История и цивилизация – ЗП

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 6

4.
16.01.2020г.
Четвъртък

Философия – ЗП

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 6

5.
17.01.2020г.
Петък

Икономика – ЗП
/за спец. КМТОТ /

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 6

6.
17.01.2020г.
Петък

Здравословни и безопасни условия на труд – ЗПП
/ за спец. ЕМА /
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 6

7.
20.01.2020 г.
Понеделник

Чужд език по професията – Английски език – ЗПП
/ за спец. ЕМА и КМТОТ /
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 6

8.
21.01.2020 г.
Вторник

Електротехника и електроника – ЗПП
/ за спец. КМТОТ /

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 6

9.
21.01.2020 г.
Вторник

Електрически инсталации – ЗПП
/ за спец. ЕМА /

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 6

10.
22.01.2020г.
Сряда

Автоматизация на производството – ЗПП
/ за спец. КМТОТ /

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 6

11.
22.01.2020г.
Сряда

Електрически машини – ЗИП
/ за спец. ЕМА /
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 6

12.
23.01.2020г.
Четвъртък

География и икономика – ЗИП
/ за спец. ЕМА и КМТОТ /
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 6

13.
24.01.2020г.
Петък

Биология и здравно образование – ЗИП
/ за спец. ЕМА и КМТОТ /
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 6

14.
27.01.2020 г.
Понеделник

Учебна практика технология на облекло от текстил – ЗИП
/ за спец. КМТОТ /
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Учебна работилница

15.
27.01.2020 г.
Понеделник

Учебна практика – електромонтажна – ЗПП / за спец.ЕМА /

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Учебна работилница

ХІІ клас

1.
13.01.2020 г.
Понеделник

Конструиране и моделиране на облекло от текстил – ЗПП
/ за спец. КМТОТ /
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 5

2.
13.01.2020 г.
Понеделник

Технология на специалността – ЗПП
/ за спец. ВОН /

І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 5

3.
14.01.2020 г.
Вторник

Художествено оформяне на облекло от текстил – ЗПП
/ за спец. КМТОТ /
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 5

4.
14.01.2020 г.
Вторник

Въведение в организация на строителството – ЗПП
/ за спец. ВОН /
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 5

5.
15.01.2020г.
Сряда

Проектиране на фирми за конфекциониране на облекло от текстил -ЗПП
/ за спец. КМТОТ /
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 5

6.
15.01.2020г.
Сряда

Учебна практика по технология на специалността – ЗПП
/ за спец. ВОН /
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Учебна работилница

7.
16.01.2020г.
Четвъртък

Учебна практика по технология на облекло от текстил – ЗПП
/ за спец. КМТОТ /
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Учебна работилница

8.
16.01.2020г.
Четвъртък

Производствена практика – ЗПП
/ за спец. ВОН /
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Учебна работилница

9.
17.01.2020г.
Петък

Учебна практика по моделиране на облекло от текстил – ЗПП
/ за спец. КМТОТ /
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Учебна работилница

10.
20.01.2020 г.
Понеделник

Декоративно рисуване – ЗПП
/ за спец. КМТОТ /
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 5

11.
21.01.2020 г.
Вторник

Производствена практика – ЗПП
/ за спец. КМТОТ /
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Учебна работилница

12.
22.01.2020г.
Сряда

ЗИП Учебна практика по моделиране на облекло от текстил
/ за спец. КМТОТ /
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Учебна работилница

13.
23.01.2020г.
Четвъртък

Предприемачество – ЗПП
/ за спец. КМТОТ /
І гр. – 15.00, ІІ гр. – 17.30
Каб.№ 5